Regulamin konferencji

Witamy w sekcji poświęconej Konferencjom Polskiego Klubu Biznesu.

Tutaj możesz:

- uzyskać informacje o udziale w konferencjach Polskiego Klubu Biznesu z siedzibą w Irlandii,

- uzyskać informacje dotyczące możliwości promocji i reklamy Twojej działalności na konferencjach Polskiego Klubu Biznesu

- dokonać opłaty.

Wszędzie w sekcji "Regulamin", gdzie odnosimy się do „Twojej organizacji”, odnośniki takie powinny być uznane i zastosowane w stosunku do osoby, osób, firmy lub innej formy działalności w imieniu, których wypełniane jest podanie o członkostwo. 

Wszystkie odnośniki do „Ciebie” powinny być uznane podwójnie: w stosunku do osoby wypełniającej formularz członkowski i organizacji starającej się o członkostwo.

Poprzez rejestrację w konferencjach Polskiego Klubu Biznesu zgadzasz się na akceptację "Regulaminu" bez modyfikacji. Poprzez przeglądanie i używanie niniejszego serwisu domniemujemy, że znasz i akceptujesz niniejszy "Regulamin".

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszy "Regulamin" PRZED rejestracją udziału w konferencji.

1.         Zmiany w niniejszym Regulaminie:

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym "Regulaminie" w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany mają zastosowanie z chwilą wysłania na stronę www. Kontynuacja korzystania ze strony www stanowi podwójnie: zgodę Twoją oraz Twojej organizacji na niniejszy "Regulamin".

2.         Twój status:

Rejestrując się w imieniu Twojej organizacji w konferencji Polskiego Klubu Biznesu musisz mieć ukończone 18 lat i prawną zdolność do podpisywania wiążących umów.

3.         Rejestracja:

Aby Twoja Organizacja mogła wziąć udział w konferencji Polskiego Klubu Biznesu musisz się zarejestrować. 

Uczestnictwo w konferencji Polskiego Klubu Biznesu jest imienne dla Twojej organizacji i nie może być przekazywane. 

4. Informacje osobowe:

Aby wziąć udział w konferencji Polskiego Klubu Biznesu musisz przedstawić w tym portalu (a) informacje prawdziwe, bieżące, kompletne i zgodne wymagane przez ten portal oraz (b) uaktualniać te informacje na bieżąco jako wymóg stwierdzający, że są one prawdziwe, bieżące, kompletne i zgodne.

Jeśli przedstawisz jakiekolwiek informacje nieprawdziwe, niezgodne, niekompletne lub Serwis ten będzie mieć podstawy przypuszczać, że te informacje są nieprawdziwe, nieaktualne, niekompletne lub niezgodne Polski Klub Biznesu będzie posiadać prawo do zawieszenia lub anulowania rejestracji Twojej organizacji.

Wszelkie wymagane informacje w pierwszej aplikacji powinny być uznane jako „Informacje rejestracyjne”. Informacje rejestracyjne będą przechowywane przez Polski Klub Biznesu nie dłużej niż to będzie konieczne.

Z wyjątkiem przypadku jeśli Twoja organizacja zgodziła się na użycie Informacji rejestracyjnych dla celów marketingowych przez Polski Klub Biznesu lub wybrane osoby trzecie, Polski Klub Biznesu zapewnia, że będzie używać Informacji rejestracyjnych tylko w celu dostarczenia korzyści z rejestracji w konferencji dla Twojej organizacji. Jeśli Twoja organizacja zgodziła się na użycie Informacji rejestracyjnych dla celów marketingowych, może się z tego pisemnie wycofać w dowolnym czasie. 

Polski Klub Biznesu nie reprezentuje, ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek wiadomości marketingowych, produktów lub usług, które mogą być uzyskane od osób trzecich, a Twoja organizacja zgadza się, że Polski Klub Biznesu nie będzie ponosić w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

Polski Klub Biznesu zastrzega sobie prawo do ujawnienia Informacji rejestracyjnych jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w celu przedstawienia stosownym władzom, w celu dokonania i obsługi rejestracji. , w celu odpowiedzi na reklamację w odniesieniu do praw osób trzecich lub ich ochrony, własności, indywidualnego bezpieczeństwa Polskiego Klubu Biznesu jego użytkowników, członków i osób trzecich.

5.         Konto klienta, hasło i bezpieczeństwo

Jesteś całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie w poufności głównego hasła i numeru konta Twojej organizacji oraz dla nadawanych w przyszłości wszelkich haseł i kont dla różnych celów dla Twojej organizacji. 

Zobowiązujesz się do natychmiastowego powiadomienia Polskiego Klubu Biznesu o nieautoryzowanym użyciu konta i hasła Twojej organizacji oraz o jakimkolwiek innym złamaniu bezpieczeństwa. 

Polski Klub Biznesu nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty jakie może ponieść Twoja organizacja w związku z użyciem konta i hasła Twojej organizacji przez osoby trzecie zarówno bez jak i za pozwoleniem udzielonym przez Twoją organizację. 

Jednocześnie Twoja organizacja będzie odpowiedzialna za szkody wyrządzone Polskiemu Klubowi Biznesu i komukolwiek innemu w rezultacie używania lub uzyskania dostępu do konta i / lub hasła Twojej organizacji. Twoja organizacja nie będzie używać czyjegoś konta bez wyraźnej zgody jego posiadacza. Twoja organizacja może zmienić swoje hasło i profil według wskazówek podanych na stronie internetowej.

6.         Sponsorzy

Aby Twoja Organizacja mogła stać się sponsorem Polskiego Klubu Biznesu musisz dokonać płatności na jeden z wybranych sposobów:

- płatnością PayPal

- kartą debetową lub kredytową - Visa lub MasterCard 

- osobiście podczas wydarzenia klubowego. 

Pakiety sponsora:

- Platynowy €1,000 

- Złoty €450

- Srebrny €250.

Wszelkie pytania dotyczące opłat Twojej organizacji muszą być wniesione w terminie do 30 dni. 

Opłata będzie pobrana w euro. Dokonując płatności z zagranicy - z poza strefy waluty euro - najkorzystniejszą formą płatności jest karta debetowa lub kredytowa - Visa lub MasterCard. 

Twój bank automatycznie przeliczy należność z euro na Twoją walutę.

Jeśli PayPal a tym samym Polski Klub Biznesu nie otrzyma opłaty od wystawcy karty debetowej lub kredytowej, Twoja organizacja zgadza się dokonać należnych opłat dotyczących jej konta na żądanie osobiście lub przelewem. 

Jeśli Polski Klub Biznesu nie otrzyma należnych płatności - Twoja organizacja będzie zalegać z opłatami wówczas Polski Klub Biznesu zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Twojej organizacji bez powiadomienia. 

Żadne pobrane opłaty do tej pory nie będą podlegać zwrotowi.

7.         Odpowiedzialność i zrzeczenie się jej

Do zakresu dozwolonego przez prawo, oferujemy ten Serwis bez żadnych gwarancji. Zwłaszcza nie gwarantujemy, że Serwis ani jakakolwiek z jego składowych będzie wolny od wirusów. Twoja Organizacja musi przedsięwziąć własne środki w tym zakresie, ponieważ my nie odpowiadamy za jakąkolwiek infekcję wirusem lub inne straty, które wyniknęły przez cokolwiek mającego niszczące właściwości. 

Pomimo, że dokładamy wszelkich starań aby zapewnić stały, niezakłócony dostęp do Serwisu, nie możemy tego zagwarantować. Nie akceptujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub opóźnienia. Serwis ten przedstawia zawartość również z innych źródeł i podczas kiedy staramy się upewnić, że materiał zawarty w Serwisie jest poprawny, nie możemy zaakceptować odpowiedzialności jeśli by tak nie było. To zrzeczenie się odpowiedzialności nie dotyczy statutowych praw Twojej Organizacji.

W pełnym obszarze przewidzianym przez prawo, wyrażasz zgodę, że Polski Klub Biznesu nie będzie odpowiedzialny w stosunku do Twojej Organizacji za straty związane z używaniem lub w następstwie ciągłego używania Serwisu lub przypadkowe straty m.in. utrata przychodu, utrata zysku, utrata potencjalnych oszczędności, utratę wydatków, prywatności lub danych lub jakiekolwiek inne niebezpośrednie straty wyjątkowe lub karne wynikające lub odnoszące się do tego Serwisu. 

Jeśli zostalibyśmy uznani winnymi w stosunku do Twojej organizacji, nasza odpowiedzialność nie będzie przekraczać wysokości poniesionego kosztu wniesionej opłaty. Nic w tych Warunkach nie wyjmuje Polskiego Klubu Biznesu z odpowiedzialności za osobiste uszkodzenie lub śmierć w wyniku lekkomyślności.

8.        Korzystanie z materiałów w tym portalu

W celach tego porozumienia „materiał” zawiera, bez ograniczeń, zawartość typu: tekst, wideo, grafikę i dźwięk zamieszczone w tym portalu. Twoja organizacja może pobierać i drukować zawartość z tego materiału i robić kopie tych tylko dla swoich własnych osobistych i niekomercyjnych celów. 

Twoja organizacja nie ma pozwolenia na ściąganie lub wydruk materiałów lub części materiałów w sposób systematyczny lub regularny lub jakikolwiek inny sposób w celu tworzenia bazy danych w formie elektronicznej lub drukowanej zawierającej cały lub część materiału zawartego w tym portalu. 

Twoja organizacja nie może powielać jakiejkolwiek części tego portalu lub materiału lub transmitować go do lub przechowywać go w jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub rozpowszechniać jakąkolwiek część materialu w jakiejkolwiek innej formie, z wyjątkiem uzyskania naszego potwierdzenia, że może tak uczynić.

Dane kontaktowe, handlowe łącznie z ofertą sponsorów Polskiego Klubu Biznesu zamieszczane są jedynie na ich wyraźną zgodę i życzenie. 

Dane te podlegają ochronie:

- widoczne dane mogą być wykorzystane jedynie w dobrej wierze dla własnej działalności lub w celu rekomendacji lub polecenia danej organizacji: firmy lub działalności osobom trzecim

- nie mogą być wykorzystane do seryjnej dystrybucji własnej informacji handlowej jakimikolwiek dostępnymi kanałami komunikacji; spam elektroniczny - email, social media, telefon, poczta tradycyjna.

9.        Ogłoszenia osób trzecich w tym portalu

Podczas użytkowania tego serwisu zobaczysz materiał reklamowy przekazany przez osoby trzecie. 

Tylko indywidualni reklamodawcy są odpowiedzialni za treść materiału, który jest przekazywany do nas, łącznie z zapewnieniem, że jest zgodny z obowiązującym prawem. 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść materiału reklamowego, błędy, przeoczenie lub nieścisłość - bez jakichkolwiek ograniczeń.

10.        Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki całkowicie i w każdym celu podlegają i mogą być interpretowane w zgodzie z prawem obowiązującym w Irlandii. 

Twoja organizacja i Polski Klub Biznesu wyrażają zgodę na przedkładanie i odwoływanie się do wyłącznej jurysdykcji sądów Irlandii. 

Miejscem i wykonaniem tej umowy jest Irlandia.

11.         Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z podaniem nazwy Twojej organizacji, adresem, numerem telefonu oraz szczegółami zamówionego produktu lub usługi adresując swoją korespondencję: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.