Barnaba Filip Dorda

Związkowiec i działacz społeczny, mieszka w Irlandii. Ukończyl prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a następnie studia podyplomowe z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2005 roku pracuje w irlandzkich związkach zawodowych SIPTU. Przez 9 lat pracowal w departamencie organizacyjnym gdzie zajmował się zakładaniem związków wśród mniejszości polskiej w Irlandii, zaangażowany był w kampanie organizacyjne w ramach których współpracował z  przedstawicielami irlandzkich środowisk i instytucji społecznych i politycznych. 
Od 2014 roku pracuje w Departamencie Prawnym i zajmuje się reprezentowaniem indywidualnych członków związku w sporach z zakresu prawa pracy. Reprezetnuje pracowników w postępowaniach dyscyplinarnych, zażaleniowych, i w sporach sądowych. 
Jest współzałożycielem i członkiem Komitetu Sterującego Forum Polonii. Brał udział w projektach, które zachęcają Polaków do bardziej aktywnego udziału w życiu politycznym i obywatelskim Irlandii. Współorganizował  m.in. szkolenia liderskie, kampanie profrekwencyjne i seminaria dotyczące prawa pracy. Ponadto zainicjował i był jednym z koordynatorów kampanii "Jesteś u siebie. Zagłosuj!” prowadzonej w Irlandii w 2013 i 2014 roku w partnerstwie ze Szkołą Liderów, której celem była edukacja i zachęcanie Polaków, którzy mieszkają w Irlandii do głosowania w irlandzkich wyborach europejskich i lokalnych.

 

More in this category: « Bartłomiej Beta