Wojciech WronaPrezes - Polski Klub Biznesu

Wojciech Wrona jest założycielem i prezesem Polskiego Klubu Biznesu. Jest podróżnikiem i przedsiębiorcą. Mieszka w Irlandii od 2001 roku, w Kanadzie od 1993 roku i Polsce od urodzenia. Jest absolwentem Dublin City University (2006) Masters in Electronic Commerce (Business) oraz Profesjonalnej Szkoły Biznesu (2001) w Krakowie, Licencjat w Zarządzaniu i Marketingu - Manager w Turystyce, a od 1995 roku jest pilotem międzynarodowych wycieczek w Europie i Ameryce Północnej.

Właśna działalność, którą prowadzi w Irlandii od 2005 roku w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy, studiów i prowadzeniu własnej firmy w Polsce, a także dzięki irlandzkiemu doświadczeniu w pracy i know how zdobytemu podczas studiów na Dublin City University dały mu możliwość niezależność prowadzenia działalności od miejsca zamieszkania. 

W 2009 roku rozpoczął prowadzenie kursów w Dublinie, które nazwał "Twoja Firma w Irlandii". Kursy były skierowane do ambitniejszej części polonijnej społeczności w Irlandii i uczyły jak postawić swój pierwszy krok w biznesie w Irlandii, Unii Europejskiej i świecie. Dzięki kursom, absolwenci obecnie prowadzą działalność w Irlandii i na rynkach Europy i świata.

Spotkania klubowe i konferencje Polskiego Klubu Biznesu, których Wojciech jest inicjatorem od roku 2009, dają możliwość polonijnej społeczności wymiany informacji, kontaktów i doświadczeń w zakresie prowadzenia biznesu na ZIelonej Wyspie, Europie i świecie.

More in this category: Przemysław Buczkowski »
Events:

Konferencje Twoja Firma w Irlandii

Website:
www.polonia.ie
Twitter:
@polishclub